IPPC/ISMP15 licenzija

Mediena, apdorota pagal IPPC/ISMP15 standartą yra žymima specialiais ženklais, identifikuojančiais standartą, medieną apdorojusią įmonę ir apdorojimo datą.

Šis standartas įvardina pasauliniu mastu priimtas priemones, skirtas karantininiams kenkėjams kontroliuoti, neleisti jiems patekti ir išplisti su medine pakavimo medžiaga, pagaminta iš neapdorotos spygliuočių ir lapuočių medienos, kuri naudojama tarptautinėje prekyboje. Standarte nurodytos priemonės sunaikina daugumą karantininių kenkėjų ir reikšmingai sumažina kitų kenkėjų, kurie gali būti susiję su pakavimo medžiaga.

CE sertifikatas

Pasaulinėje praktikoje priimta, jog medienos gaminio atitikimą konkretiems reikalavimams žymi vienoks ar kitoks ženklas. Europos Sąjungoje priimta, jog tokį atitikimą rodo gaminių ženklinimas „CE” ženklu. CE žyma yra vienintelis būdas patvirtinti Statybos produktų direktyvos atitiktį. Statybiniai gaminiai, kurie įtraukti į minėtąjį reglamentą, turi turėti patvirtintą saugumo reikalavimų atitikimą.

FSC gamybos grandinės sertifikatas

Miškų valdymo tarybos* (Forest Stewardship Council – FSC, angl.) gamybos grandinės (Chain of Custody – CoC, angl.) sertifikavimo sistema yra paremta atsekamumo principais ir suteikia galimybę atskirti medienos produktus, išgaunamus iš atsakingai tvarkomų miškų. Ši sistema dar kartais vadinama kilmės patvirtinimo sertifikavimu, nes įgalina nustatyti visą gaminio kelią nuo miško iki galutinio pirkėjo.